همیشه با کیفیت

Cafe Sarashpaz

صبحانه
Breakfast

پیش غذا و سالاد

Appetizers and salads

برگر و ساندویچ

Burger & Sandwich

پیتزا

Pizza

غذای اصلی

Main Course

نوشیدنی های گرم ، قهوه دمی

Hot Beverage , Brewed Coffee

دمنوش ، سردنوش

Herbal drinks , Cold Beverage

آیس کافی ، فراپه

Ice coffee , Frape

اسموتی ، موکتل ها

Smoothies , Mocktails

شیک

Milk Shakes

کیک و دسر

Cake & Dessert