غذای اصلی

میکس گریل

Mixed Grilled

180 گرم فیله گوساله ، 1 عدد سینه مرغ بصورت گریل 

قیمت : 164 تومان

استیک با سس قارچ

Steak With Mushroom Sauce

قیمت : 182 تومان

فاهیتای گوشت

Beef Fajita

گوشت گریل شده تکه ای ، سبزیجات 

قیمت : 120 تومان

فاهیتای مرغ

Chicken Fajita

سینه مرغ گریل شده تکه ای ، سبزیجات

قیمت : 98 تومان

چیکن پارمسان

Chicken Parmesan

قیمت : 88 تومان

چیکن پیتزا

Chicken Pizza

قیمت : 86 تومان

پنه مرغ آلفردو

Chicken Alfredo Penne

قیمت : 69 تومان

پنه مرغ پستو

Chicken Pesto Penne

قیمت : 79 تومان

پنه پستو و سبزیجات

Vegetable Pesto Penne

قیمت : 62 تومان

بشقاب مرغ و سبزیجات

Chicken & Vegetable Dish

چهار تکه فیله گریل ، سبزیجات بخار پز

قیمت : 88 تومان

پنه سالسا

Salsa Penne

سس گوجه ریحان ، چیلی ، پپرونی

قیمت : 73 تومان

پنه بیف چیز

Beef Cheese Penne

سس گوجه ریحان ، فیله گوساله ، قارچ صدفی

قیمت : 86 تومان