صبحانه
Breakfast ( 8:45 - 12.15 )

( به همراه تمامی صبحانه یک چایی یا قهوه سرو می شود )

میکس پلیت

Mixed Plate

قیمت :  125 تومان

صبحانه انگلیسی

English Breakfast

قیمت : 91 تومان

رول ایرلندی

Ireland roll

کراسان ، نیمرو ، بیکن

قیمت : 79 تومان

املت هالوپینو

Jalaeno Omelet

قیمت : 74 تومان

املت بوقلمون

Turkey

قیمت : 66 تومان

املت فرانسوی

French Omelet

گوجه ، بیکن ، ژامبون ، قارچ

قیمت : 69 تومان

املت سوسیس

Sausage Omlete

قیمت : 59 تومان

پیتا املت

Pitta Omelet

قیمت : 57 تومان

پپرونی املت

Pepperoni Omelet

قیمت : 62 تومان

چاپاتا بیکن

Chapata Bacon

قیمت 84 تومان

پن کیک

Pan Cake

قیمت : 66 تومان

سیمیت یونانی

Greek Simit

قیمت : 46 تومان

اگ چوریتسو

Egg chorizo

قیمت : 79 تومان