برگر و ساندویچ

برگر

Burger

قیمت : 64 تومان

چیز برگر

Cheese Burger

قیمت : 69 تومان

کینگ برگر

King burger

180 گرم گوشت ، 150 گرم فیله مرغ ، سس قارچ ، اسفناج

قیمت : 93 تومان

اسموکی برگر

Smoky Burger

180 گرم گوشت ، پیاز کاراملی ، بیکن دودی ، پنیر گودا ، قارچ 

قیمت : 84 تومان

چوریتسو برگر

Chorizo Burger

قیمت : 96 تومان

بیکن برگر

Bacon Burger

پنیر کبابی بیکن 

قیمت : 89 تومان

ساندویچ گوشت و بادمجان

Meat and Eggplant Sandwich

قیمت : 89 تومان

ساندویچ مرغ گریل

Grilled Chicken Sandwich

قیمت : 75 تومان

اورج هات داگ

Org Hotdog

قیمت : 57 تومان

چیلی هات داگ

Chili Hotdog

قیمت : 61 تومان

پنینی سوجوک و بیکن

Sujuk & Bacon Panin

قیمت : 55 تومان