آیس کافی ، فراپه

شاک بری

Berry shocked

اسپرسو ، لیمو ، توت فرنگی

قیمت : 42 تومان

آیس برو

Iced Brewed

قیمت : 41 تومان

آیس آمریکانو

Iced Americano

قیمت : 32 تومان

آیس لاته

Iced Latte

قیمت : 36 تومان

آیس موکا

Iced Mocha

قیمت : 39 تومان

آیس نوتلا لاته

Ice Latte Nutella

قیمت : 49 تومان

آفوگاتو

Affogato

قیمت : 35 تومان

فراپه نارگیل

Coconut

نارگیل ، شیر نارگیل 

قیمت : 39 تومان

فراپه تمشک

Raspberry

قیمت :42 تومان 

فراپه انبه

Mango

قیمت : 42 تومان

پینات فراپه

Peanut

کره بادام زمینی ، خرما ، موز ، نوتلا

قیمت : 55  تومان

آیس چاکلت

Iced Chocolate

قیمت : 31 تومان